‘Eerste hulp bij een ingevorderd rijbewijs!’

Is uw rijbewijs ingevorderd door de politie?

De politie kan het rijbewijs invorderen, wanneer er sprake is van:

 • rijden onder invloed (alcohol of drugs)
 • te hard rijden
 • betrokkenheid bij een ongeval

Is uw rijbewijs ongeldig verklaard door het CBR?

De politie kan ook het CBR inlichten. Het CBR heeft dan de bevoegdheid het rijbewijs (tijdelijk) ongeldig te verklaren en aan u één van de volgende maatregelen op te leggen:

 • EMA of EMG cursus
 • alcoholslot
 • onderzoek naar de rijgeschiktheid of rijvaardigheid

U kunt niet zonder rijbewijs! Wat nu?

De politie stuurt het rijbewijs naar de officier van justitie. Wanneer de officier van justitie besluit het rijbewijs langere tijd in te houden, kan de rechter deze beslissing alsnog terugdraaien. Daartoe dient u zo spoedig mogelijk een bezwaarschrift bij de rechtbank in, waarin u motiveert waarom u inkomensafhankelijk bent van uw rijbewijs. In een groot aantal gevallen geeft de rechter het rijbewijs dan eerder terug.

Ook tegen een maatregel van het CBR (cursus, alcoholslot of onderzoek) kunt u een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift geeft u de gronden aan, waarom de maatregel niet aan u mag worden opgelegd. Als het CBR uw bezwaarschrift ongegrond verklaard, kunt u in beroep bij de bestuursrechter.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • Wij vragen het dossier voor u op bij de officier van justitie of het CBR
 • Wij dienen een bezwaarschrift voor u in
 • Wij adviseren u over het verdere verloop van de procedure
 • Wij treden op als uw advocaat tijdens de procedure bij de strafrechter
 • Wij verlenen u rechtsbijstand tijdens de procedure bij de bestuursrechter

Mr. Van der Voet

Ons kantoor is gespecialiseerd in strafzaken. Voor meer informatie gaat u naar www.010strafrecht.nl. Uw contactpersoon is mr. W. (Willemijn) van der Voet. Het verkeersstrafrecht is haar specialisme.

Neem contact op voor een kosteloos adviesgesprek:

06 233 154 77
010 764 08 30
vandervoet@010strafrecht.nl